ค่าฝุ่น PM2.5 เช้านี้ เกินมาตรฐาน 3 จังหวัด กทม.ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ 27 ม.ค.65 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3 จังหวัด กทม.ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ เผย 7 วันข้างหน้า กรุงเทพฯและปริมณฑล แนวโน้มในช่วงวันที่ 28 ม.ค. – 3 ก.พ. จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ปริมาณ PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.สระบุรี จ.หนองคาย และ จ.ขอนแก่น

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12 – 36 มคก./ลบ.ม.

 –ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 29 – 85 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14 – 56 มคก./ลบ.ม.

 –ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 – 45 มคก./ลบ.ม.

 –ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 – 23 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 – 38 มคก./ลบ.ม.

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร : ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก